Služby rehabilitace Věra Smékalová - Fyzioterapie - Reflexní a fyzikální medicína - Jaroměř a smiřice

Přejít na obsah

Služby rehabilitace Věra Smékalová

Fyzioterapie

 Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě Fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky. Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.

Rehabilitační a fyzikální medicína

Rehabilitační  a fyzikální medicína je poměrně nový lékařský obor, který ale získává čím dál větší věhlas. Vědeckými postupy bylo dokázáno, že jeho význam v medicíně je nezastupitelný a jeho působení nahrazuje některé léčebné metody, které v minulosti pacienta zbytečně zatěžovaly, aniž by přinesly větší efekt, než právě působení rehabilitační a fyzikální medicíny. Rehabilitační  a fyzikální medicína posuzuje schopnost k různým typům zátěže z hlediska nejen pohybového, ale i ostatních systémů, zabývá se racionální preskripcí kinezioterapií, fyzikální terapií, ergoterapií, terapií s použitím přírodních léčebných zdrojů i praktickým prováděním základních terapeutických postupů, racionální preskripce a odpovídající farmako­terapie. Tento lékařský obor je schopen v plné šíři léčit bolestivé stavy hybného systému a zejména jeho funkční změny. Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny působí na ambulantních i lůžkových pracovištích nebo v léčebných a rehabilitačních ústavech a lázeňských zařízeních. Zde provádí  komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu včetně indikace dalších diagnostických postupů a jejich komplexního zhodnocení. Je způsobilý podávat ergodiagnostické podklady a rekomendace pro posudkové účely a hodnotit zbylý pracovní potenciál u osob dlouhodobě postižených na zdraví a zajišťovat posudkovou činnost v oboru.

Zdravotnická technika

 • Magnetoterapeutický přístroj BIOMAG (kruhy na končetiny i celé tělo)
 • Kombinovaný zdravotnický přístroj - elektroléčba + ultrazvuk,Chattanooga Group Medical, USA, 2x
 • Kombinovaný zdravotnický přístroj Phyaction - elektroléčba + ultrazvuk + laser
 • Lymfodrenážní přístroj MEDI Profi 14-komor (rukáv, nohavice)
 • Lymfodrenážní přístroj PNEUVEN 7-komor (rukáv, nohavice), 2x
 • Ultrazvukový přístroj, BTL
 • Parafínová lázeň
 • Lázeň na ohřev rašeliny
 • Biotronové lampy
 • Soluxy
 • Perličková masážní rohož do vany
 • Hydromasážní vana RIHO
 • Myostimulátor SEXTUS
 • Vířivá lázeň ELECTRONIC
 • Vířivá lázeň MIA

Rehabilitační vybavení

 • ergonometr - rotoped
 • chodící trenažer
 • eliptický trenažer
 • stepper
 • glisova klička
 • rehabilitační míče
 • žebřiny - ribstole
 • činky
 • disbalanční točna
 • balanční podložka
 • a další pomůcky

K zapůjčení

 • Invalidní vozík (manuální) 2x
 • Francouzské hole
 • podpažní berle (dětské, normální i velmi vysoké)
 • chodítko
 • další drobné pomůcky na domácí cvičení


Návrat na obsah